Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành công ty cung cấp các giải pháp chăm sóc cho mỗi căn nhà trở nên sạch đẹp hơn. Chúng tôi cam kết không ngừng phấn đấu, nỗ lực hết mình để tạo dựng vị trí trong lòng khách hàng.

Sứ mệnh

Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp về các sản phẩm thông minh tiện ích an toàn, đem lại giá trị thực tế cho khách hàng, đóng góp tích cực cho việc làm sạch căn nhà của bạn.

Giá trị cốt lõi

An toàn – Ảnh hưởng – Ấn tượng

Làm người – Làm việc – Làm giàu

Mục tiêu đến năm 2030

1. Phát triển kho hàng trên cả nước.

2. Nghiên cứu đa dạng các sản phẩm thông minh an toàn.

3. Xây dựng các cửa hàng online.

4. Truyền thông Marketing rộng khắp.

5. Thành lập Quỹ đầu tư & mở rộng hệ sinh thái.